Powered by Smartsupp

Plan zagospodarowania: brak, nieruchomość nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji,

Studium zagospodarowania:

działka nr. 6 – strefa osadnictwa, budownictwo agroturystyczne i turystyczno – rekreacyjne, część działki jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu,(oznaczenie gruntów RIVb, Ps IV)

działka nr. 10 – strefa środowisk przyrodniczych , lasy, skupiska zieleni o pow. około 1/4, pozostała część w strefie osadnictwa – budownictwo agroturystyczne i turystyczno – rekreacyjne, (oznaczenie gruntów Br, Ps IV, R V, RIVb, Ps IV)

działka nr. 19 – strefa środowisk przyrodniczych , lasy, skupiska zieleni (oznaczenie gruntów RIVb, Ps IV, Ps V)

Natura 2000: nie

– sugestia, przed zakupem wystąpienie z wnioskiem o podział działek i WZ-tke, na chwilę obecną istnieją duże możliwości zabudowy mieszkaniowej ze względu na niskie klasy ziemi, dodatkowo część działki jest jako działka budowlana (mapa gruntów w treści ogłoszenia), działka graniczy z drogą asfaltową, po drugiej stronie zabudowa gospodarcza , jednorodzinna.

Stosowne informacje można uzyskać u Urbanisty Gminy Wojaszówka .        

Posiadamy stosowną dokumentację:

  • wypisy z rejestru gruntów,
  • zaświadczenie z planu miejscowego
  • zaświadczenie  „o lasach”,

Działka na sprzedaż, widok z lotu ptaka, mapa Działka na sprzedaż

Działka graniczy z drogą asfaltową

Działka na sprzedaż, posiada dostęp do drogi asfaltowej

Kontakt w sprawie nieruchomości